top of page

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU VE CEZASI | Elazığ | AVUKAT BURAK CAN KAYMAZ

Giriş | Avukat Burak Can KAYMAZ | Elazığ

Taksirle yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 89. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, taksirli olarak başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Taksirli yaralama suçu, bir insanın başka bir insanı dikkatsizliği veya tedbirsizliği nedeniyle yaralaması sonucu oluşur. Örneğin, bir sürücü kırmızı ışıkta geçerken bir yayaya çarpması, taksirle yaralama suçu olarak değerlendirilebilir.

Taksirli Yaralama Suçu Unsurları:


taksirle yaralanan yere düşen adam

Taksirli Yaralama Suçunun Maddi Unsuru

Taksirli yaralama suçunun maddi unsuru, suçun dış görünüşüdür. Taksirli yaralama suçunun maddi unsuru, başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmaktır.

Bu unsur, iki şekilde gerçekleşebilir:

  • Acı verme: Taksirli yaralama suçunda, failin eylemi, mağdurun vücudunda acıya neden olmalıdır. Acı, fiziksel veya psikolojik olabilir. Örneğin, bir kişinin bir başkasını tokatlaması, fiziksel acıya neden olabilir. Bir kişinin bir başkasına hakaret etmesi ise psikolojik acıya neden olabilir.

  • Sağlığın bozulması: Taksirli yaralama suçunda, failin eylemi, mağdurun sağlığını bozmalıdır. Sağlığın bozulması, geçici veya kalıcı olabilir. Örneğin, bir kişinin bir başkasını trafik kazasında yaralaması, mağdurun sağlığının geçici olarak bozulmasına neden olabilir. Bir kişinin bir başkasını ateşli silahla yaralaması ise mağdurun sağlığının kalıcı olarak bozulmasına neden olabilir.

Taksirle yaralama suçunun maddi unsurunun gerçekleşmesi için, failin eyleminin, mağdurun vücudunda acı veya sağlığının bozulmasına neden olması yeterlidir. Ayrıca failin, bu sonucu istememiş olması gerekirken suçun sonucunu öngörmesi gerekmez.

Taksirle yaralama suçunun maddi unsurunun ispatı

Taksirle yaralama suçunun maddi unsurunun ispatı, mağdurun vücudunda acı veya sağlığının bozulduğunu gösteren delillerle yapılır. Bu deliller, tıbbi raporlar, tanık ifadeleri, olay yeri incelemesi raporları gibi belgeler olabilir.

Taksirli Yaralama Suçunun Manevi Unsuru

Taksirli yaralama suçunun manevi unsuru, failin suç işleme kastıdır. Taksirli yaralama suçlarında fail, suçun işlenmesini istemez. Ancak, failin dikkatsizliği veya tedbirsizliği nedeniyle suçun işlenmesine neden olur.

Taksirle yaralama suçunun manevi unsurunun gerçekleşmesi için, failin, eyleminin öngörülebilir ve önlenebilir olması gerekir. Fail, eyleminin sonucu öngörülemez olduğu takdirde, taksirle yaralama suçundan sorumlu tutulamaz.


Taksirle yaralama suçunun manevi unsurunu gösteren bazı örnekler:

  • Bir kişinin dikkatsizliği nedeniyle trafik kazasında bir başkasını yaralaması

  • Bir kişinin dikkatsizliği nedeniyle iş yerinde bir kazaya neden olması

  • Bir kişinin dikkatsizliği nedeniyle bir başkasına hakaret etmesi

Taksirle yaralama suçunun manevi unsurunun ispatı

Taksirle yaralama suçunun manevi unsurunun ispatı, failin eyleminin öngörülebilir ve önlenebilir olduğunu gösteren delillerle yapılır. Bu deliller, olay yeri incelemesi raporları, tanık ifadeleri, failin ifadesi gibi belgeler olabilir.


Basit ve Bilinçli Taksir nedir?

Basit ve bilinçli taksir, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen taksir türleridir. Basit taksir, failin eyleminin sonucunu öngörmemesi, ancak öngörmesi gerektiği durumlarda gerçekleşir. Bilinçli taksir ise, failin eyleminin sonucunu öngörmesi, ancak önlemek için gerekli özeni göstermemesi durumunda gerçekleşir.


Taksirli Yaralama Suçunun Çeşitleri

Taksirli yaralama suçunun iki türü vardır:

  • Bilinçli taksir: Fail, neticeyi istememesine rağmen suçun işlenmesini öngörebilir ve önlemek için gerekli özeni göstermez. Örneğin, bir sürücünün, kırmızı ışıkta geçtiğini görerek geçmeye devam etmesi, bilerek ve isteyerek taksirdir. Bilinçli taksirde halinde basit taksirli suça ilişkin verilen ceza; üçte birden yarısına kadar artırılarak verilir.

  • Basit taksir: Fail, suçun kanuni tanımındaki neticenin gerçekleştiği halde suçun işlenmesini öngöremediği, ancak öngörmesi gerektiği kusurluluk durumudur.

Taksirli Yaralama Suçunun Cezası

Taksirli yaralama suçunun cezası, suçun işleniş biçimine, meydana gelen zarara ve failin kusur durumuna göre değişebilir. Taksirle yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 89. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, taksirli olarak başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ceza suçun temel haline verilen cezadır. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış taksirle yaralama suçundan verilen cezalar daha ağırdır.


Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış taksirle yaralama suçu ve cezası

Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa,

d) Yüzünde sabit ize,

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Elazığ'da Taksirli Yaralama Suçunda Avukatlık Hizmetleri

Eğer Elazığ'da taksirle yaralama suçundan yargılanmaktaysanız, bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz. Bir avukat, sizin lehinize olan tüm hukuki delilleri toplayarak, sizin haklarınızı en iyi şekilde savunmanıza yardımcı olabilir.

Elazığ'da taksirle yaralama suçu ile ilgili hukuki yardım almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AVUKAT BURAK CAN KAYMAZ

Elazığ Barosu

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page